Národní konference VENKOV 2012

24. září 2012

tiskový servis CpKP

Foto k článku Národní konference VENKOV 2012

Letošní konference se koná v malém městečku jen pár kilometrů od česko-rakouské hranice v období, kdy jedno programové období končí a druhé se teprve připravuje. Přijeďte besedovat ve dnech 1. - 3. října do Nových Hradů u Českých Budějovic.

Konference se koná se v místech, kde stále sousedí dva odlišné světy, v čase, kdy se rozdíly mezi městem a venkovem stírají do té míry, že máme problémy venkov vůbec definovat, kdy venkov, kde žije většina z nás, potřebuje hledat vlastní identitu a svébytnou cestu k udržitelnosti.

Hlavní workshopy:
Nedílnou součástí konference budou workshopy, které budou navazovat na pondělní dopolední program a budou se týkat připravovaných operačních programů a možné role MAS v nich. Každý z workshopů bude doplněn tematickou exkurzí, z níž část bude zacílena na projekty na rakouské straně hranice.

Workshop A: Příroda a krajina ve venkovském prostoru – zemědělství, potravinová bezpečnost, udržitelný rozvoj venkova
Tématické zaměření: Příroda a krajina ve venkovském prostoru, zemědělství, potravinová bezpečnost, udržitelný rozvoj venkova, pozemkové úpravy
Exkurze: Waldland - zpracovatelské družstvo v Rakousku, ekofarma Bemagro, a.s., obnova krajinných struktur, školící středisko v Kaplici, aj.

Workshop B: Kulturní dědictví na venkově, hmotné i nehmotné, jeho rozvoj a využití pro život obce a cestovní ruch
Tématické zaměření: Kulturní dědictví na venkově, hmotné i nehmotné, jeho rozvoj a využití pro rozvoj obce a cestovní ruch, církve a rozvoj venkova
Exkurze: Muzeum koněspřežky (Rakousko), obnova církevních památek v pohraničí, oživování hradů na Malši, tradice ovocnářství a pečení chleba ve Velešíně, aj.

Workshop C: Lidské zdroje na venkově – zaměstnanost, přístup k celoživotnímu vzdělávání, vzdělávání jako nástroj k budování místní identity
Tématické zaměření: Lidské zdroje na venkově - zaměstnanost, přístup k celoživotnímu vzdělávání jako nástroj budování místní identity
Exkurze: vzdělávání dospělých - Koželužna, podpora projekty na podporu škol v pohraničí, venkovské komunitní školy, virtuální univerzita třetího věku na venkově, MŠ Haarbach, Rakousko – příhraniční spolupráce

Workshop D: Komunitní život na venkově – spolupráce uvnitř i vně obce/spolků, tradice na venkově
Tématické zaměření: Komunitní život na venkově, spolupráce uvnitř i vně obce/ spolků, tradice na venkově
Exkurze: Borovany – aktivity Klubu tradic, Klubu mladých, Mateřské centrum, Nazaret, Sv. Ján – ochotníci – Figurka, aj.

Workshop E: Podnikání na venkově – podpora drobných a začínajících podnikatelů, prodej ze dvora, cestovní ruch, regionální produkce
Tématické zaměření: Podnikání na venkově - podpora drobných a začínajících podnikatelů, prodej ze dvora, regionální produkce, věda a výzkum - aplikovaný výzkum
Exkurze: Využití bývalé celnice, pohraniční roty, podnikání v Rakousku, kombinované podnikání na venkově, sociální podnikání

Doprovodný program:
1.10. v rámci kulturního večera vystoupení LŠU Nové Hrady, místního divadelního spolku, jazzového tria Sunny Band

2.10. komentovaná prohlídka nově otevřené expozice města Nové Hrady, prohlídka historické kovárny, kulturní večer

Obecné informace:
Účast na konferenci je z převážné míry hrazena z prostředků Celostátní sítě pro venkov a z účastnických poplatků. Podrobný odborný program s tématy referátů, mapku s místem ubytování a typy na parkování v blízkosti místa konání konference obdrží účastníci na místě.

Další informace zde.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS