Národní park Podyjí se otevírá návštěvníkům

19. září 2012

tiskový servis MŽP

Foto k článku Národní park Podyjí se otevírá návštěvníkům

Ministerstvo životního prostředí spolu se Správou Národního parku Podyjí odstartovaly kampaň na podporu našeho nejmenšího národního parku. Dny NP Podyjí v Praze mají upoutat pozornost veřejnosti přírodním bohatstvím, které se skrývá na jihozápadní Moravě v zalesněném údolí řeky Dyje.

V rámci kampaně se v Praze v průběhu září a října uskuteční několik výstav a přednášek s tematikou národního parku. V pondělí 19. září se v divadle Archa bude konat vzpomínkový večer na fotografa Bohumíra Prokůpka, který se věnoval právě scenériím Národního parku Podyjí. Součástí večera bude i křest čerstvě vydaného souboru knih o národním parku.

Od 2. do 14. října bude v pražské Galerii Písecká brána otevřena rozsáhlá výstava zastřešující hned tři instalace. Tato expozice odhalí rozmanitost národního parku a představí ho zvuky také prostřednictvím filmu. 9. října se mohou zájemci dozvědět informace o Podyjí v literatuře. V Rakouském kulturním fóru na ně čeká literární večer s autorským čtením.

Kromě toho jsou pro děti, studenty i širokou veřejnost připraveny pražské přednášky a semináře, které doplní exkurze a výlety přímo do samotného srdce národního parku. 16. září se uskuteční podzimní výlet za hrady a mlýny na Dyji, 20. října pak poznávací cesta zaměřená na lesy českého i rakouského Podyjí.

Podrobný program Dnů Podyjí v Praze si můžete prohlédnout v přiloženém letáku.

NP Podyjí
Národní park Podyjí, který loni oslavil dvacet let své existence, je ukázkou výjimečně zachovalého říčního údolí v bohatě zalesněné krajině jihozápadní Moravy. Jeho území má plochu přibližně 63 km2 a rozkládá se mezi městy Vranov nad Dyjí a Znojmo. Na rakouské straně na něj navazuje Nationalpark Thayatal, se kterým vytváří přeshraniční bilaterální chráněné území. Oproti třem zbývajícím národním parkům ČR se nachází v relativně nízkých nadmořských výškách (206 – 536 m n. m.). Národní park Podyjí se vyznačuje mimořádnými scenériemi, tvořenými pestrou mozaikou skalních amfiteátrů a srázných stěn, meandry, rozsáhlými suťovými poli a těžko prostupnými stržemi, ale i nivními loukami podél Dyje a prosluněnými lesostepmi s pestrými koberci teplomilných rostlin. Pro území je charakteristická mimořádná rozmanitost vyskytujících se živočišných a rostlinných druhů a jejich vysoká koncentrace na relativně malé ploše. Významná druhová pestrost rostlin a živočichů je podmíněná polohou chráněného území na rozhraní dvou biogeografických soustav

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS