Nová webová aplikace může zachránit vzácné živočichy i rostliny

28. srpna 2012

nezisková organizace Arnika

Foto k článku Nová webová aplikace může zachránit vzácné živočichy i rostliny

Nástroj akutní pomoci vybraným zvláště chráněným živočichům i rostlinám spouští dnes Koalice pro Naturu 2000, jíž je Arnika členskou organizací. Pokud kdokoli zaznamená ohrožení místa, kde se vyskytuje některý z vybraných druhů, může prostřednictvím formuláře internetového alarmu jednoduše informovat příslušné úřady.

Ohrožením může být třeba znečištění vody, stavební činnost, ale i výsadba nepůvodních dřevin, rozorání půdy či hnojení. Popis činností, seznam druhů i kontakty jsou na webu www.koalicepronaturu.cz/alarm-system

„I laikovi tato internetová aplikace pomůže u sedmi pilotních chráněných druhů flóry a fauny zjistit, jestli se v chráněných lokalitách neděje něco špatného. Druhy byly vybrány tak, aby bylo jejich ohrožení dobře rozpoznatelné. Jedná se o rostliny a živočichy, jejichž ohrožení zároveň znamená riziko pro další druhy. Vybrali jsme třeba raka kamenáče, modráska nebo hořeček český. Vyskytují se na místech cenných z více ohledů a jejich ochrana povede ochraně až desítek dalších druhů živočichů a rostlin i celé lokality,“ vysvětluje smysl internetového alarmu odborník na Naturu 2000 Vlastimil Karlík z Arniky.

Smyslem alarmu je nejen zvýšit ochranu evropsky významných lokalit, ale také přiblížit lidem ochranu druhů chráněných Naturou 2000. Pro každý druh je charakteristických několik ukazatelů, které mohou znamenat ohrožení. Alarm tak poslouží například k ochraně stanovišť modráska bahenního a modráska očkovaného. Lokalit s výskytem těchto ohrožených motýlů není v České republice do soustavy Natura 2000 navrženo dostatečné množství. Evropská komise proto doporučuje doplnit pro ochranu modrásků lokality Slavíkovy ostrovy a Labišťata. Obě lokality ČR přitom nezařadila na seznam kvůli možnému konfliktu s plavebním stupněm Přelouč.

„Takový systém tu dosud chyběl. Často se na nás lidé obracejí s tím, že s nějakým územím v jejich okolí, které dobře znají, se něco děje. Důležité je proto rozlišit, co je ještě v pořádku a co naopak může který konkrétní druh ohrozit. Alarm tak přispěje i k větší informovanosti o ohrožených druzích,“ říká Lenka Vokasová z institutu aplikované ekologie Daphne.

Prozatím je v systému zařazeno sedm silně až kriticky ohrožených druhů: čolek velký, hnědásek osikový, hořeček český, kuňka ohnivá, modrásek bahenní, modrásek očkovaný, rak kamenáč. Do budoucna se plánuje rozšíření i o další druhy a lokality. V systému naleznou lidé nejen tabulkový seznam s výskytem chráněných druhů, ale také mapy, v nichž snadno naleznou lokality ve svém okolí.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS