Mattonka by měla postavit zašantročený Alžbětin pavilon

27. srpna 2012

iniciativa ASORKD

Foto k článku Mattonka by měla postavit zašantročený Alžbětin pavilon

Ve čtvrtek 16.8. zaslala památková asociace ASORKD karlovarskému magistrátu podnět k naplnění 15 let starého rozhodnutí ministerstva kultury. Karlovarské minerální vody jej požádaly, aby vyjádřilo souhlas s přemístěním v tu dobu již rozebraného a v budově centrálních skladů uloženého vzácného Picího pavilonu císařovny Alžběty.

27. ledna 1997 vydalo MKČR rozhodnutí v tomto znění: „Ministerstvo vydává se souhlasem obce Kyselka souhlas s přemístěním objektu ´Alžbětin pramen´ ze stavební parcely č. 149 na parcelu č. 173/2, vše v k.ú. Kyselka.“Kurzíva V nedávném rozhovoru pro Lidové noviny uvedl dvojitý agent StB, mediální zástupce KMV Michal Donath, že pavilon byl předán obci.

Jak ale před několika dny vyplynulo z vyjádření současné starostky obce Petry Hoffmannové, k dohodnutému převzetí kulturní památky ze strany obce nikdy nedošlo. Alžbětin pavilon na předmětnou parcelu navíc nebyl dosud Karlovarskými minerálními vodami přemístěn. „Rozhodnutí ministerstva je platné a Karlovarské minerální vody jsou povinny se jím řídit. To, že rozhodnutí nebylo dosud vymáháno, je neuvěřitelný šlendrián, který není bohužel v této kauze jediný“ řekl šéf právního oddělení ASORKD Petr Kužvart.

ASORKD žádá, aby byl vlastník karlovarským magistrátem donucen kulturní památku nalézt a na určeném místě ji postavit. Pokud Karlovarské minerální vody neví, kde tuto vzácnou památku mají, měly by být přinuceny postavit na určeném místě její přesnou repliku. „Don Pasquale v médiích přiznal, že neví, kam se památka poděla. Mluvčí společnosti řekla, že obec si památku nepřevzala, takže nemohou za to, že se ztratila. Takový způsob uvažovávání nemá smysl komentovat. Dodám jen, že Mattonka je vlastníkem a proto se z odpovědnosti nemá jak vyvázat. Žádáme úředníky, aby se přestali Mattonky bát a postupovali v souladu se správním řádem České republiky,“ dodal viceprezident ASORKD Martin J. Kadrman.

„Toto je jasný důkaz, jak Italové vnímají památky v Kyselce. Vždy udělali jen to, k čemu byli donuceni. Za dvacet let však nebyli nuceni skoro k ničemu. Kulturní dědictví je jim na obtíž a překáží jim v těžbě českého národního bohatství, které jim vydělává miliardy. Věří jim po tom všem ještě někdo, že si váží odkazu Heinricha Mattoniho a že myslí vážně avizovanou opravu dvou kulturních památek? V tomto světle je velmi úsměvné prohlášení dona Pasqualeho o vybudování Mattoniho muzea,“ řekl prezident ASORKD Pavel P. Ries.

Picí pavilon císařovny Alžběty překážel Karlovarským minerálním vodám ve stavbě plechové výrobní haly. Na konci devadesátých let jim bylo povoleno památku rozebrat, jednotlivé díly označit a uložit do doby, než bude nalezeno vhodné místo k jeho postavení. Ač bylo vhodné místo nalezeno (viz předmětné rozhodnutí MKČR), pavilon nebyl nikdy znovu postaven. Generální ředitel KMV don Alessandro Pasquale přiznal, že pavilon byl uložen v budově centrálních skladů (rovněž kulturní památka), a při jejich demolici se pavilon ztratil. Zřejmě byl se sutinami odvezen na skládku v Čínově na Karlovarsku.

Prohlédněte si fotografie (odkaz na Facebook) z rozebírání Picího pavilonu císařovny Alžběty.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS