Do obecních pokladen na Benešovsku míří 187 milionů Kč

24. srpna 2012

Petr Šibrava

Foto k článku Do obecních pokladen na Benešovsku míří 187 milionů Kč

Neuvěřitelné se stalo skutkem. Senát schválil 16. srpna novelu o rozpočtovém určení daní (RUD), díky níž by do obecních pokladen mělo přijít více finančních prostředků na investice a rozvoj. Nové silnice a chodníky, dětská hřiště, veřejné osvětlení, obecní vodovod či nově opravená škola tak přestanou být pouhou utopií.

„Pokud novelu posvětí i prezident republiky, získá už v příštím roce naše obec do svého rozpočtu o více jak 9 milionů korun více,“ říká Petr Šibrava (STAN), starosta města Sázava.

Skončí tak téměř pětiletý usilovný boj Sdružení místních samospráv ČR a politického hnutí STAROSTOVÉ a NEZÁVISLÍ za odstranění diskriminace ve financování obcí. Noční můra zvaná RUD, nebo chcete-li rozpočtové určení daní, přestane strašit starosty téměř všech měst a obcí. Původně totiž dostávaly nejmenší obce na jednoho obyvatele 6,5krát méně než Praha.

„V roce 2008 se nám povedlo prosadit první novelu zákona o RUD. Příjmy „nejchudších“ obcí se podařilo zvýšit v průměru na 6 800 Kč na 1 obyvatele a rok. Přitom ovšem Praha dostávala 31 700 Kč, takže menší města a obce stále dostávala skoro pětkrát méně na jednoho obyvatele než Praha,“ vysvětluje předsedkyně politického hnutí STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ ve Středočeském kraji Věra Kovářová, která stála u zrodu starostovské iniciativy za spravedlivé financování obcí a měst a vytrvala až do konce.

Příjmy samospráv se zvýší až o 12 miliard korun

Nejen Věra Kovářová, ale i celý tým lidí, kteří se nevzdali a svým elánem a nadšením protlačili novelu zákona o RUD až na parlamentní půdu, cítí dnes velký pocit zadostiučinění. „Zpočátku nám nikdo nevěřil, že se změnu financování obcí podaří prosadit, že nás někdo na úrovni vlády vyslyší a bude nás brát vážně,“ říká Kovářová. Společný boj starostů za odstranění největší překážky v rozvoji obcí a měst tak po letech vytrvalých jednání, přesvědčování a předkládání argumentů konečně přinese své ovoce. Konkrétně to bude 12 miliard korun, o které by se po schválení novely zákona o RUD měly zvýšit příjmy obecních samospráv. „Na Benešovsku se zvýší příjem všech obecních pokladen dohromady zhruba o 187 milionů korun,“ doplňuje Petr Šibrava.

„Ve městech a obcích se tedy bude rozhodovat o větším podílu z veřejných peněz. Bude to blíž lidem, kteří tyto peníze vydělali a odvedli na daních, a tak to má být. Starostové jsou totiž v každodenním kontaktu s lidmi, a vědí proto, co je nejvíce trápí a co potřebují, a lidé zase na starosty dobře vidí a mohou je lépe kontrolovat než ministerské úředníky. Díky vyšším příjmům obce nyní budou moci svůj investiční rozvoj lépe plánovat,“ podotýká Věra Kovářová, která byla sama čtyři roky starostkou obce Chýně.

Je proto jen dobře, že komunální politici mají díky hnutí Starostové a Nezávislí v parlamentu i v krajských zastupitelstvech své zastoupení. Snad jim tento jejich velký úspěch – novela zákona o RUD – s pozitivním dopadem na téměř 6000 českých obcí a měst získá odpovídající respekt a úctu nejen na vládní úrovni, ale zejména mezi lidmi, kteří by tuto změnu měli pocítit ze všech nejvíce.

Doplňující informace: Co je rozpočtové určení daní?

Rozpočtové určení daní je systém financování všech obcí a měst v ČR. Z celkové částky, která se vybere na dani z přidané hodnoty, dostanou všechny obce dohromady 19,93 % a z celkové částky, která se vybere na dani z příjmu právnických a fyzických osob, dostanou dohromady 21,4 %. Tato úhrnná suma se pak dělí mezi jednotlivé obce převážně podle počtu jejich obyvatel, ovšem částka, kterou dostanou na jednoho obyvatele, není stejná - Praha dostává daleko nejvíc, Brno, Ostrava a Plzeň dostávají méně než Praha, ale stále o hodně víc než ostatní města. Nejméně na jednoho občana dostávaly zatím města a obce mezi 2 000 a 20 000 obyvateli. Novela by to měla změnit a těmto městům a obcím přidat.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS