Víc piva i letní kino. Místní akční skupina Šumperský venkov je opravdu akční

27. června 2012

Radek Auer

Foto k článku Víc piva i letní kino. Místní akční skupina Šumperský venkov je opravdu akční

Již více než 10 miliónů z Programu rozvoje venkova se podařilo sehnat pro obce v okolí Šumperka prostřednictvím „MASky“ – Místní akční skupiny Šumperský venkov. Díky penězům ze zatím poslední, třetí výzvy se budují chodníky, spravují autobusové zastávky, ale také třeba rozšiřuje výroba piva Kvasslav v Rodinném pivovaru Bravůr v Loučné nad Desnou.

Nejvíce ale manažera „MASky“ a starostu Dolních Studének Radima Sršně těší vytvoření nových pracovních míst. „Každé pracovní místo v menší obci je obrovské plus,“ říká Radim Sršeň. „Po třech letech, kdy finance přes nás do obcí putují už je to docela vidět.“ V Dlouhomilově se z prostředků Programu obnovy venkova opravila místní komunikace, v Libině chodník k nádraží, v Dolních Studénkách kulturní areál. Loučná nad Desnou vybudovala v zámeckém parku molo na rybníčku a opravila v něm oplocení a pořídila techniku k údržbě kuchyňské zahrady. Bludov má zbrusu novou podlahu v kulturním domě i nový obecní rozhlas, v Petrově vznikla naučná stezka Petrovské studánky. A v tomto výčtu se dá pokračovat dál.

Výzvy k čerpání dotací však nejsou určeny pouze obcím a neziskovým organizacím. Využívají je také místní podnikatelé. Čile se buduje v penzionu Ztracenka, modernizuje se také libinské Pekařství Šimbera. Z neziskovek si vybavení pro akce s dětmi rozšíří vikýřovické Rodinné centrum Vikýrek.

„Podpora místního podnikání je jednou z našich hlavních priorit,“ říká k tomu Radim Sršeň. „Celkově jsme ve způsobu čerpání dotací a jejich účelném využití hodnoceni na předních místech v republice. Díky tomu také bude v letošní výzvě výrazně více peněz.Bude zaměřena na podporu malých a středních podnikatelů, zařízení cestovního ruchu, kulturní památky a velká část bude určena obcím i neziskovým organizacím za účelem budování, obnovy a nákupu vybavení pro kulturní, společenské, sportovní a volnočasové aktivity v rámci hlavního motta naší MASky „Živý venkov“.

Vícero podpořených aktivit je zaměřeno na rozšíření kulturní nabídky v obcích. Z živých obcí se lidé méně stěhují a nefungují jen jako noclehárny okolních měst. Zcela unikátní je třeba mobilní nafukovací letní kino Biograf Láska, které začne brázdit obce kolem Šumperka již letos. MASce se navíc podařilo získat také finance přímo na pořádání kulturních a společenských akcí. „Každé ze sdružených obcí budeme moci v průběhu roku přispět na tři kulturní akce,“ říká Radim Sršeň.

Program obnovy venkova je administrován Ministerstvem zemědělství ČR, peníze do něj putují z 80% z Evropské unie, ze 20% je spolufinancován ze státního rozpočtu. „Díky tomu, že se o rozdělení financí nerozhoduje centrálně, ale prostřednictvím Místních akčních skupin, jsou peníze vynakládány výrazně účelněji. Místní lidé znají potřeby svého regionu mnohém lépe,“ doplňuje Sršeň.
Více informací naleznete na stránkách www.sumperskyvenkov.cz.

Kam na Šumperku mimo jiné putují finance z Programu obnovy venkova:

Oprava místní komunikace v Obci Dlouhomilov - dotace: 305 513,- Kč
Jedná se o opravu místní komunikace v délce 270m v katastrálním území obce Dlouhomilov, která byla zřízena v roce 1983 a od této doby nebyla opravována.

Revitalizace veřejného prostranství Obce Dolní Studénky - dotace: 418 815,- Kč
Obec Dolní Studénky má ve svém středu kulturní areál, kde se ročně uskuteční velmi mnoho akcí, díky dotaci se prostranství vydláždilo, vybudoval se závlahový systém, vysadily se stromy, postavila dřevěná pergola a zakoupily stánky.

Obnova vnitřního oplocení a údržba "kuchyňské zahrady" v zámeckém parku v Loučné nad Desnou - dotace: 367 604,- Kč
Zámecký park je dominantou středu obce a je spolu se zámeckou oranžerií evidován v Ústředním seznamu kulturních památek České republiky. Došlo zde k oplocení záhonů kolem dvou kašen a dvou branek a zakoupení zahradního traktoru a plotostřihu pro údržbu veřejné zeleně v zámeckém parku.

Revitalizace veřejného prostranství a výsadba veřejné zeleně - park pro rodiče s dětmi - dotace: 416 815,- Kč Nový Malín
Bylo vybudováno veřejné prostranství, kde byly umístěny herní prvky, provedeny parkové úpravy, vydláždila se přístupová plocha a postavila se pergola s posezením.

Bezdrátový systém – rozvod místního rozhlasu v Bludově - dotace: 369 472,-Kč
Projekt zahrnuje dodávku a montáž bezdrátového místního rozhlasu ve středu obce a v západní a jižní části obce Bludov. Realizací projektu došlo k obnovení šíření informací po celé obci, rovněž je tím zajištěna povinnost vyplývající ze zákonů.

Stavební úpravy chodníku k nádraží v Libině – 2 dotace ve výši 270 000,- Kč a 370 821,- Kč
Rekonstrukce chodníku zahrnovala úseky v délce 69 m, 126 m a 331 m v k.ú. Horní Libina. Tyto úseky byly předlážděny, napojeny na dešťovou kanalizaci a osazeny novým zábradlím.

"Ať nám to lépe tancuje" - rekonstrukce podlahy v Kulturním domě Bludov - dotace: 324 823,-Kč
Podlaha hlavního sálu byla v havarijním stavu. Po realizaci projektu budou v sále nové dubové parkety, které budou vhodně ošetřeny pro vysokou frekvenci tanečních kroků.

Úprava stávajících ploch pro výuku jízdy na koních a hipoterapii – TJ Sobotín - dotace: 448 154,-Kč
Úprava stávající plochy a pořízení nového materiálně technického zázemí přinese nový přístup k ježdění na koni, čímž dojde ke zvýšení jeho atraktivity.

KINO NA VSI - MOBILNÍ LETNÍ KINO PRO ŠUMPERSKÝ VENKOV - dotace: 381 915,- Kč
V obcích sdružených v MAS Šumperský venkov dříve fungovala celá řada kin, postupně vzhledem k ekonomické náročnosti provozu ukončila činnost. Mobilní kino otevírá obcím cestu k realizaci celé řady kulturně-společenských aktivit.

Inovace části Pekařství Šimbera - dotace: 237 209,-Kč
Libinský chleba se stal regionálním fenoménem. Projekt směřuje k inovaci a modernizaci regionální pekárny, k podpoře prodeje "Libinského chleba". Zaveden bude mj. on-line prodej, nová technologie, dodávky pečiva do domu a nové pracovní místo.

Rekonstrukce penzionu Ztracenka - dotace: 493 887,- Kč
Vybudování elektroinstalace a vodoinstalace, pořízení obkladů, dlažby, dveří a zárubní. Projekt vytvoří ubytovací zařízení s kapacitou 34 lůžek v lokalitě, kde je nedostatek ubytovacích kapacit. Dojde k vytvoření 1 pracovního místa.

Kulturní sál Dolní Studénky - dotace: 463 101,-Kč
Realizací projektu dojde k pořízení plastových oken, výmalbě sálu, zbroušení a napastování parketové podlahy, výměně osvětlení a elektroinstalace, natření zábradlí, instalace plynového topení a pořídí se nové stoly a židle.

Rozšíření činnosti půjčovny vybavení pro kulturní a společenské akce v Loučné nad Desnou - dotace: 409 269,- Kč
Výstupem projektu bude rozšíření nabídky půjčovny mobilního vybavení pro organizaci kulturních a společenských akcí o 1 ks mobilního pódia o půdorysném rozměru cca 7,5 x 6 m a 1 ks velkoplošného párty stanu o půdorysném rozměru cca 20x10m.

Rodinné centrum Vikýrek - dotace: 44 880,-Kč
V rámci projektu MC pořídí molitanovou stavebnici, která umožní zkvalitnění a rozšíření nabízených aktivit pro rodiče s dětmi. Dále se koupí dva skákací hrady a pořídí se hračky a pomůcky pro vedení kroužků.

Obnova 3 ks autobusových zastávek v obci Sobotín - dotace: 147 651,- Kč
Dojde k výměně 3 ks stávajících, nevzhledných, poškozených, plechových zastávek za zastávky ze dřeva a k výměně cca 96 m2 betonových dlaždic za zámkovou dlažbu.

Autobusové zastávky a doprovodná infrastruktura v místní části Králec - dotace: 440 001,- Kč
Cílem projektu je vybudování 2 autobusových zastávek a doprovodné infrastruktury, tj. 145 m chodníku k zastávkám a 2 přechodů, které umožní zajištění pravidelné autobusové dopravy do místní části Králec a bezpečný přístup obyvatel k těmto zastávkám.

Zvýšení výrobní kapacity rodinného pivovaru Bravůr - dotace: 201 990,- Kč
Projekt je zaměřen na rozšíření výrobní kapacity, která momentálně brzdí uspokojování stále se zvyšující poptávky po klasicky vařeném pivě dle tradiční technologie. Dojde k vytvoření 1 pracovního místa.

Molo u zámeckého rybníka v zámeckém parku v Loučné nad Desnou - dotace: 140 713 Kč
V rámci projektu bylo vybudováno dřevěné molo jako bezpečné odpočinkové a vyhlídkové místo na břehu zámeckého rybníka.

Pořízení lesnické techniky a turistického značení pro navigaci k pohádkovému lesu v Koutech nad Desnou - dotace: 217 000 Kč
Projekt obsahuje zakoupení 1 ks štěpkovače a 3 ks křovinořezu pro obnovu a výchovu lesních porostů a realizaci turistického značení k pohádkovému lesa, jež zahrnuje 4 turistická zastavení s infotabulí.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS