V červenci a říjnu se obnoví dotace Zelená úsporám na úspory energií ve veřejných budovách

26. května 2012

tiskový servis MŽP

Logo:  k článku Zelená úsporám

Již nyní mohou žadatelé ze sektoru veřejných budov obnovit své požadavky na přidělení dotací na zateplení a změnu způsobu vytápění z programu Zelená úsporám. Současná finanční situace programu umožňuje přidělit prvních 200 mil.Kč K dalšímu uvolňování peněz by mohlo dojít v průběhu července a října 2012.

„Dotacemi budou podporovány budovy sociálního, školského či kulturního sektoru, tedy především školy a mateřské školky, pečovatelské domy pro seniory nebo zdravotnická zařízení,“ říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa a dodává: „Na ministerstvu ani na Státním fondu životního prostředí nepočítáme s tím, že by byly podporovány například rekonstrukce ministerstev nebo jiných státních budov a byrokratického aparátu.“

Obce, města a kraje tak v době nepříznivé ekonomické situace získají finanční prostředky, které pomohou jejich rozpočtům, a zároveň realizací těchto opatření dojde u staveb k výrazně nižším nákladům na platby za energie. Nezanedbatelným přínosem jsou i pozitivní dopady na místní pracovní trh, protože umožní stavebním firmám vytvořit nová, či alespoň udržet stávající pracovní místa.

Žadatelé o dotace na zateplení veřejných budov budou nyní moci čerpat finance buď z programu Zelená úsporám, nebo z 35. výzvy Operačního programu Životní prostředí prioritní osy 3., oblast podpory 3.2. (Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry). Žádost může být podána v obou programech, ale v momentě přiznání dotace v jednom z programů bude žadatel automaticky vyřazen z programu druhého, aby tak nemohl na jedno a totéž opatření čerpat dotaci dvakrát.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS