Mezinárodní letní škola: Udržitelný rozvoj Krušnohoří

21. května 2012

ZK Zelený kruh

Foto k článku Mezinárodní letní škola: Udržitelný rozvoj Krušnohoří

Zveme studenty na letní školu organizovanou v rámci společného studijního programu Centra pro otázky životního prostředí UK a Institut für Umweltkommunikation, Leuphana Universität Lüneburg (instituce, která v současné době nese titul UNESCO-Chair “Higher Education for Sustainable Development“). Letní škola proběhne 1. – 9. 9. 2012, a to v česko-německém pohraničí, terénní základnou je Hora Svaté Kateřiny. Jazykem výuky je angličtina.

Většina výdajů spojených s letní školou je studentům hrazena organizátory, studenti platí pouze registrační poplatek 1000 Kč. Počet míst je omezený, přednost mají studenti, kteří se přihlásí dříve, proto příliš dlouho neváhejte. Přihlášky najdete zde.

V rámci letní školy studenti uvidí v praxi závažné problémy regionu související s těžbou hnědého uhlí; jejich práce pod vedením zkušených lektorů se soustředí především na analýzu důležitých regionálních „aktérů“ z hlediska jejich aktivit, zájmů, příspěvku k rozvoji regionu, vlivu, iniciativy, mocenských a dalších charakteristik. Výsledkem této analýzy bude studie mapující důležité vztahy mezi významnými „hráči“, která identifikuje potenciální zdroje konfliktů a příležitosti ke změně. Při své práci budou mít studenti příležitost k setkání s nejvýznamnějšími představiteli regionu a budou si moci v praxi vyzkoušet metodu užitečnou pro komunitní plánování.

Letní škola je akreditována Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze pro studenty bakalářského stupně. Studenti jiných vysokých škol jsou vítáni, na konci letní školy dostanou potvrzení o absolvování a získání kreditů, které mohou být uznány mateřskou univerzitou. Výuka je součástí mezinárodní sítě spolupráce ve výuce životního prostředí a udržitelného rozvoje Virtual Campus for Sustainable Europe (VCSE). Běží v rámci projektu podporovaného nadací DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) a projektu MOSUR.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS