ASORKD k záchraně komplexu v Kyselce

7. února 2012

iniciativa ASORKD

Foto k článku ASORKD k záchraně komplexu v Kyselce

ASORKD předložila generálnímu řediteli Karlovarských minerálních vod a.s. návrh řešení záchrany památkového komplexu v Kyselce.

Asorkd upozorňuje na tu skutečnost, že je nutné zachránit památkový komplex v Kyselce jako celek, což odpovídá požadavku Ministerstva kultury, odborníků z památkové péče a také laické veřejnosti, která po záchraně památkového komplexu volá již rok, a to více jak 16 300 podpisy pod peticí. ASORKD vidí účinné řešení záchrany celého památkového komlexu v založení obecně prospěšné společnosti, jejíž cílem by byla kompletní obnova památkového areálu v Kyselce, a to za následujících podmínek:

1. Správní rada této společnosti by byla složena z devíti případně i více členů, kdy vždy po jednom členu, by do Rady měly právo jmenovat a odvolávat KMV, C.T.S.-Duo, Obec Kyselka, Město Karlovy Vary, Karlovarský kraj, Klub za krásé Karlovarsko, případná další místní sdružení, Sdružení lázeňských míst ČR a v neposlední řadě i zástupce ASORKD. Kontrolní komise o.p.s. by byla sestavena podobným klíčem.

2. Do ustanovené o.p.s. by KMV a C.T.S.-Duo bezúplatně převedly všechny památkově chráněné objekty ve svém vlastnictví, včetně pozemků.

3. KMV by se zavázaly, že po dobu 15 let budou posílat na konto o.p.s. 15 haléřů z každé prodané lahve z každého svého produktu, který na trhu mají.

4. Vzhledem k tomu, že tři jmenované objekty, které mají ve vlastnictví KMV již cca 20 let, (a tato společnost je tedy odpovědná za stav, do kterého se objekty dostaly), by KMV poukázaly o.p.s. (hned po jejím vzniku) nezbytnou částku potřebnou k zastavení jejich další devastace. Dále by na konto o.p.s. poskytly částku, kterou by odborníci určili jako nutnou pro postavení repliky pavilonu Alžbětinského pramene, jehož „zmizení“ mají KMV na svědomí.

5. KMV uzavřou s nově vzniklou o.p.s. společenskou smlouvu, ve které se veřejně zaváží k tomu, že na vlastní náklady obnoví vlečku, která je v jejich vlastnictví a do tří let na ni převedou veškerou produkci minerální vody z Kyselky.

6. Karlovarský kraj se zaváže obdobnou smlouvou, že vyvine iniciativu, aby do tří let byl dán zákaz průjezdu kamiónů mezi Kyselkou a Karlovými Vary po silnici č. 222.

Podrobněji se s celým dopisem s návrhem řešení můžete seznámit ZDE

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS