Žadatelé o dotace v Posázaví budou obhajovat své projekty před výběrovou komisí

6. února 2012

Jaroslava Tůmová

Foto k článku Žadatelé o dotace v Posázaví budou obhajovat své projekty před výběrovou komisí

V zasedací místnosti společnosti Posázaví o.p.s. v piaristické koleji v Benešově se 7. a 8. února 2012 od 8 hodin uskuteční veřejné obhajoby projektů, které se ucházejí o dotaci ze Strategického plánu Leader (SPL).

V 9. výzvě bylo přijato 24 žádostí o dotaci v celkové výši téměř 31 milionů korun. Místní akční skupina Posázaví má v této výzvě k dispozici minimálně 8,9 milionu korun. O tom, který projekt nakonec dotaci získá, rozhodne 14. února 2012 Programový výbor MAS Posázaví.

Dotace ze SPL mohou pomoci rozšířit ubytovací kapacity, vybudovat spolkové domy, dětská a multifunkční hřiště nebo naučné stezky. Například společnost BISPORT spol. s r.o. požádala o peníze na rekonstrukci svého outdoorového centra v Týnci nad Sázavou, město Jílové u Prahy chce s pomocí dotace vybudovat školní arboretum a naučnou stezku. Spolkový dům chtějí vybudovat v Pravoníně nebo Vojkově, studentský klub by měl vzniknout při Gymnáziu Benešov. Postavit hřiště s pomocí dotace chtějí v Postupicích, Veliši nebo Krhanicích. Celkové náklady na realizaci projektů, které se ucházejí o dotaci, jsou téměř 52 milionů korun.

Prezentace projektů před výběrovou komisí jsou veřejné. Mohou se stát inspirací pro případné další zájemce o dotaci.

Společnost Posázaví o.p.s., která v regionu administruje Strategický plán Leader, dostala v letech 2008–2011 k rozdělení celkem 69,3 milionu korun. Finanční příspěvek získalo 58 projektů a dotace se pohybovaly od několika stovek tisíc korun po více než milion korun.

HARMONOGRAM VEŘEJNÝCH OBHAJOB V RÁMCI 9. VÝZVY - Soubor s harmonogramem je k dispozici ke staření (formát pdf, vel. 93 kB)

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS