Národní park Šumava - produkt nebo oběť doby

3. února 2012

ZK Zelený kruh

Foto k článku Národní park Šumava - produkt nebo oběť doby

Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí Senátu Parlamentu České republiky a platforma Zelená Šumava,
ve spolupráci s Českou zemědělskou společností a Dendrologickou Dobřichovice, o. s., Vás srdečně zvou na konferenci Národní park Šumava – produkt nebo oběť doby ?

Konference se koná v pondělí 13. února 2012 v přednáškovém sálu Senátu ČR, Valdštejnská ulice, vchod č. VP-A

Cílem konference je diskutovat faktory a skutečnosti, které se podílely a podílejí na formování Národního parku Šumava a které vedly jednak k ostrému názorovému rozštěpení společnosti na zastánce tzv. bezzásahového režimu a jeho odpůrce, jednak ke skutečnosti odumření tisíců hektarů dospělého lesa v NPŠ. Protože odborná stránka věci byla diskutována již mnohokrát a nic zásadně nového od takové další diskuse nelze předpokládat, je konference zaměřena především na vlivy společenské, politické a právní, jejichž vliv na současnou situaci je nepochybný. Stránka odborná, kterou nelze zcela vyloučit, má pouze ilustrační charakter a není hlavním nosným tématem.

Odborný garant: Ing. Vladimír Říha, Šumava 21, o. s., mobil: 737 104 400, e-mail: riha@atlas.cz

Organizační garant: Ing. Jiří Štich, Šumava 21, o. s., mobil: 603 232 597, e-mail: sumava21@volny.cz
Ing. Pavel Kyzlík, Mgr. Iva Kubátová, Dendrologická Dobřichovice, o. s., mobil: 731 576 710, e-mail: cesles.dd@seznam.cz

Přednášející:
1. Hubert Demmelbauer, předseda Občanského hnutí pro ochranu Bavorského lesa
2. JUDr. Peter Hancvencl, atašé pro zemědělství a ŽP Rakouské republiky
3. DI Mag. Johannes Wohlmacher, správce lesů kláštera Schlägl, Rakousko
4. Mgr. Ivan Brezina, novinář a publicista
5. Prof. Ing. Jan Čermák, CSc., Mendelova univerzita v Brně
6. PhDr. Ivan Fišera, sociolog
7. Prof. PhDr. Pavel Kalina, CSc., ČVUT
8. Ing. Vladimír Krečmer, CSc., odborník na lesní a environmentální politiku
9. MUDr. Jitka Marková, lékařka
10. Ing. Karel Simon, soudní znalec v oboru ŽP
11. PhDr. Jan Stráský, ředitel Národního parku Šumava
12. RNDr. Jan Zahradník, pedagog
13. Doc. Ing. Petr Zahradník, CSc., ředitel VÚLHM Strnady

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS