Venkovské stavby 2011

3. února 2012

SPOV Spolek pro obnovu venkova

Foto k článku Venkovské stavby 2011

Edice: Tvář Venkova

Venkovská zástavba představuje osobité kulturní dědictví, charakteristické pro naši zemi. Je součástí naší svébytnosti. Proto je potřebné soustavně o stavby pečovat, historické památky udržovat a obnovovat, a nové stavby citlivě do prostředí sídla začleňovat.

Po pádu minulého režimu jsme převzali ideu evropského Programu obnovy vesnice, který česká vláda přijala v roce 1991. Okamžitě poté se k němu přihlásily stovky našich obcí. V roce dvacátého výročí se můžeme hrdě po venkově ohlédnout, jaké výsledky byly docíleny v zástavbě a prostředí, a jaké ve společenském a kulturním životě obcí, v činnosti spolků a v aktivitách občanů.

Ukazuje se, že výsledky stavební obnovy na venkově zasluhují větší pozornosti. Je společensky důležité, aby působivé příklady, v nichž se spojily odborné znalosti s etickým vztahem k venkovskému prostředí, byly oceněny a publikovány. Spolek pro obnovu venkova ČR vloni založil edici Tvář venkova, jejímž cílem je zveřejňovat každoročně příkladné stavby.

Podklady k výběru příkladných staveb poskytuje soutěž „Vesnice roku v Programu obnovy venkova“, která každým rokem přináší důkazy o mnohostranné činnosti a plodech života ve venkovských obcích. Svá díla ke zveřejnění také nabízejí členové České komory architektů.

Pořizovatelem publikace je obec Bělotín a distributorem je Spolek pro obnovu venkova ČR.

Kniha je k dispozici ke zde: Venkovské stavby 2011 (formát pdf, vel. 6558 kB)

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS