Slavnostní setkání krajů je opět velkolepou veřejnou vernisáží putovní výstavy Má vlast 2012

3. února 2012

Alena Dostálová

Foto k článku Slavnostní setkání krajů  je opět velkolepou veřejnou vernisáží putovní výstavy Má vlast 2012

Výstava představuje příkladné proměny zanedbaných míst v místa příjemná pro život. Jejím smyslem je napomáhat zvelebení opomíjených míst naší země a posílit tak národní sebevědomí a mezinárodní prestiž. Je poděkováním pro ty, kteří proměny provedli a inspirací pro ostatní. Zároveň je cestovatelskou pozvánkou do přívětivých míst.

Kdy? V sobotu 12. května 2012 v 10.00 hod.

Kde? V Praze na Vyšehradě, na Královské a knížecí akropoli'''

Proč? Výstava představuje příkladné proměny zanedbaných míst v místa příjemná pro život. Jejím smyslem je napomáhat zvelebení opomíjených míst naší země a posílit tak národní sebevědomí a mezinárodní prestiž. Je poděkováním pro ty, kteří proměny provedli a inspirací pro ostatní. Zároveň je cestovatelskou pozvánkou do přívětivých míst.

Kdo? Výstavy se účastní všechny kraje. Aktivní jsou zejména ty, jejichž představitelé pochopili dalekosáhlý význam akce, uvědomují si se vší úctou důležitost práce týmů svých městských a obecních úřadů, místních lidí a neziskových organizací a dokáží tuto práci ocenit. Kraje se přihlašují většinou prostřednictvím svých Odborů regionálního rozvoje. Vybírají nejzdařilejší proměny ve spolupráci s obcemi, městy, MAS, občanskými sdruženími atd.

Slavnostní setkání krajů probíhá tradičně pod záštitou Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova, MMR a MŽP a Asociace krajů. Partnerem je vždy jeden kraj. V roce 2009 to byl kraj Jihočeský, 2010 Hlavní město Praha, 2011 kraj Jihomoravský. Pořádá je Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., spolu s Národní kulturní památkou Vyšehrad. Spolupracují Spolek pro obnovu venkova ČR, Folklorní sdružení ČR, Národní síť místních akčních skupin ČR, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, Svaz knihovníků ČR, Zemské muzeum Brno, Muzeum hl. města Prahy a další organizace a instituce.

Jak? Vernisáž výstavy – slavnostní setkání krajů - bude tradičně zahájeno Smetanovou symfonickou básní Vyšehrad. Následuje pestrý kulturní program s folklorními vystoupeními a dalšími kulturními specialitami. Jednotlivé kraje představují své výstavní expozice, představování je spojené s ochutnávkou krajových specialit. V poledne za zvuku vyšehradských zvonů proběhne předání atributu akce – kamenného srdce Mé vlasti – partnerskému kraji nového ročníku. Srdce bylo nalezeno při propojování Vyšehradu a Vltavy závlahovým vodovodem. Výstava setrvá ne Vyšehradě 1 měsíc a poté se vydá na pouť po České zemi a také za její hranice.

Speciální nabídka? V den slavnostního setkání jsou opět všechny výstavní expozice Národní kulturní památky Vyšehrad a Královské kolegiátní kapituly na Vyšehradě přístupné volně nebo za symbolické vstupné 1 Kč. Probíhají komentované prohlídky Vyšehradu a hrobky významných osobností Slavína.

Kontaktní email: Alena Dostálová

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS