Rataje u Vlašimi teď zdobí i upravená náves

3. února 2012

Eva Vrzalová

Foto k článku Rataje u Vlašimi teď zdobí i upravená náves

V Ratajích u Vlašimi na Benešovsku se obyvatelé už dva měsíce těší z úhledných ulic, účelně řešených zelených ploch a vhodně koncipovaných autobusových zastávek. V obci totiž proběhla revitalizace návsi dotovaná ze Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst.

Centrum Rataj u Vlašimi tvoří hlavní příjezdová komunikace protínající vesnici jako přímka od začátku zástavby až na její konec. Práce na obnově návsi tedy zahrnuly celou tuto silnici s navazujícími cestami a úpravu zelených ploch a koridorů pro pěší. Ve středu obce najdete obecní úřad, kapli, památník padlých, Spolkový dům, dětské hřiště, obchod i autobusovou zastávku.
Po zásadních stavebních akcích, které se v Ratajích u Vlašimi uskutečnily během posledních několika let (stavba vodovodu, kanalizace, čistírny odpadních vod…), a které výrazně přispěly ke komfortu místních obyvatel a ulevily životnímu prostředí, bylo potřeba dát do pořádku po výkopech poškozené komunikace, veřejná prostranství a základní trasu dopravní obslužnosti. Úpravy centra obce tedy začaly na sklonku léta a dokončeny byly v listopadu 2011. Dovršily tak významné budování ve vesnici a proměnily Rataje na moderní obec.

Dnes vjedete do Rataj po nově vyasfaltované silnici; pohodlně se do obce dostane i autobus, jehož řidič uvítá dostatečně vyřešený manévrovací prostor k otočení vozu. Cestující mohou do autobusu nastoupit z bezpečné zastávky. Díky plochám zeleně a lavičkám vznikly v centru obce také odpočinkové a společenské zóny. Po bezbariérových chodnících a účelně řešených trasách dojde každý bezproblémově k obecnímu úřadu, do obchodu, ke Spolkovému domu, kapli nebo dětskému hřišti. Protože Ratajemi prochází turistická trasa z Vlašimi k Želivce a do Posázaví, přibyly na návsi informační tabule pro turisty. Lidé se ve středu obce mohou také těšit z dvanácti nově vysazených lip.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS