Společnost Posázaví o.p.s. podporuje regionální produkty

3. února 2012

Jaroslava Tůmová

Foto k článku Společnost Posázaví o.p.s. podporuje regionální produkty

Zviditelnit místní výrobky a služby a obrátit k nim pozornost spotřebitelů je cílem nového projektu společnosti Posázaví o.p.s. Nabízí regionálním podnikatelům spolupráci při propagaci jejich produktů. Informovat o nich bude nejen na svých webových stránkách, ale také prostřednictvím stálé expozice vybraných výrobků v zasedací místnosti Posázaví o.p.s. v piaristické koleji v Benešově.

„Podpora místních regionálních výrobků a služeb Posázaví je důležitá pro posílení lokální identity a patriotismu. Projekt by měl přispět ke zvýšení soudržnosti obyvatel, zachování tradic a upevnění mezilidských vztahů. Jeho cílem je také podpora venkovské turistiky a usměrnění služeb cestovního ruchu,“ řekla ředitelka společnosti Posázaví o.p.s. Bohunka Zemanová.

Celkové náklady projektu jsou téměř 420 000 korun, z toho zhruba 294 000 korun pokryje dotace ministerstva pro místní rozvoj. Výstupem projektu budou propagační materiály regionu Posázaví zaměřené na podporu místní produkce a venkovské turistiky, na propojení místních výrobků, řemesel a tradice. Počítá se také s vydáním dalšího dětského časopisu Posázavské kukátko aneb …, tentokrát zaměřeného na regionální výrobky. Nakoupí se vitríny pro prezentaci místní produkce, které budou umístěny v zasedací místnosti společnosti Posázaví o.p.s.

Informace o regionálních výrobcích jsou na www.posazavi.com v rubrice Tržiště. Zájemci je tam mohou vkládat sami, nebo prostřednictvím zaměstnanců společnosti Posázaví o.p.s. Stačí doplnit název a stručnou charakteristiku firmy, IČO, adresu, telefon, e-mail a popis jednotlivých výrobků včetně fotografií. Své místo v Tržišti mají řemeslné výrobky (například ze dřeva, slámy, keramiky), potraviny a zemědělské produkty (mimo jiné mléko, sýry, maso, ovoce, nápoje, med) i přírodniny (léčivky, bylinné čaje, kompost apod.).

Společnost Posázaví o.p.s. spolupracuje také s Českým svazem ochránců přírody ve Vlašimi, který od letošního roku koordinuje na území Místní akční skupiny Posázaví regionální značení výrobků a služeb pod názvem KRAJ BLANICKÝCH RYTÍŘŮ regionální produkt. Výrobci z regionu mohou o novou značku požádat do konce ledna 2012. V budoucnu se o certifikaci budou moci ucházet také poskytovatelé služeb, zejména ubytovacích a stravovacích.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS