Posázaví připravuje aktualizaci strategie rozvoje regionu, vyjádřit se k ní může každý

3. února 2012

Jaroslava Tůmová

Foto k článku Posázaví připravuje aktualizaci strategie rozvoje regionu, vyjádřit se k ní může každý

Místní akční skupina Posázaví o.p.s. připravuje aktualizaci strategie regionu. Měla by dát odpověď na to, kudy se bude ubírat rozvoj regionu Posázaví po roce 2013 a do jakých oblastí budou směřovat dotace ze státních i evropských fondů.

Nepůjde přitom o dokument připravený „od stolu“, ale bude vycházet z přání obyvatel. Stačí, když odpoví na otázku „Co byste ve svém bydlišti rádi zachovali, změnili, rozvíjeli, podpořili, vybudovali, opravili…?“. Lístek s písemnou odpovědí pak vhodí do některé z krabic, které jsou na veřejně přístupných místech, například obecních úřadech, v knihovnách, školách. Svá přání nebo nápady mohou obyvatelé tímto způsobem vyjádřit do konce února 2012.

„Chceme, aby obyvatelé sami řekli, co chtějí v obci změnit, jestli opravit náves nebo pořádat víc akcí pro děti,“ říká odborný konzultant společnosti Posázaví o.p.s. Václav Pošmurný. Vítány jsou také hlasy spolků, neziskových organizací, sdružení i podnikatelů. Anketní lístky se během března a dubna 2012 vyhodnotí na úrovni obcí, mikroregionů a místní akční skupiny. Výsledky budou podkladem pro integrované plány rozvoje na úrovni mikroregionů, které stanoví hlavní trendy a témata. Z nich pak bude vycházet Integrovaná strategie regionu, která by měla být schválena v květnu 2013. Podrobné dílčí kroky a harmonogram aktualizace strategie rozvoje regionu jsou zveřejněny na leader.posazavi.com v sekci Strategie rozvoje regionu, kde mohou zájemci také vložit svá přání nebo nápady elektronicky.

První strategie rozvoje regionu Posázaví vznikla z podnětu místní akční skupiny na roky 2004–2007. Dokument pak byl aktualizován v rámci přípravy na nové programové období Evropské unie 2007–2013. Vizí strategie je zlepšení kvality života v regionu Posázaví. Zaměřuje se na zachování a zhodnocení přírodního a architektonického dědictví regionu, na zvýšení přitažlivosti regionu, na zapojení jeho obyvatel do veřejného života, na podporu rozvoje infrastruktury a na podporu aktivit dětí a mládeže. K jejímu naplnění výrazně pomáhá program Leader, který administruje MAS Posázaví a díky němuž „přitekly“ do regionu desítky milionů korun. Pomohly mimo jiné postavit nová dětská hřiště, opravit kapličky a hasičské zbrojnice, vybudovat vesnická muzea, otevřít naučné stezky.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS