Rozhovor s R. Hakenem o stanovisku EHSV k prosazování metody LEADER

3. února 2012

Jiří Pavlát

Foto k článku Rozhovor s R. Hakenem o stanovisku EHSV k prosazování metody LEADER

LEADER jako nástroj pro místní rozvoj

Jste spokojen se zněním stanoviska ve znění jak bylo schváleno?
Roman Haken: Ano. A hlavně bych chtěl poděkovat MAS v České republice, které se do tvorby aktivně zapojily – základem byl materiál NS MAS, a dále potom připomínky zástupců jednotlivých Místních akčních skupin. Stanovisko ovšem připomínkovali představitelé i dalších významných institucí, jako například SPOV ČR, SMO ČR anebo čeští zástupci evropského Výboru regionů. Expertem pro stanovisko byl ing. Pospíšil, poradce ministra zemědělství.
Znamená to, že všechny připomínky byly akceptovány?
Ne zcela. Musíte si uvědomit, že podobu stanoviska určuje studijní skupina Evropského hospodářského a sociálního výboru (EHSV), následně jednání sekce NAT a ve finále i plenární zasedání EHSV. Připomínky, kde bylo potřeb dosáhnout kompromisu, přišly zejména ze strany Agrárních komor z Dánska a Holandska.
Co teď bude následovat?
V nejbližším půl roce předpokládám pozvání do několika zemí EU i kandidátských zemí jako zpravodaj stanoviska. Zpravodaj bývá pro výklad dopadů přizván k národním kulatým stolům, kde vlastně objasňuje záměry ve stanovisku uvedené. Po takové diskusi se mohou lépe připravit na další období jak představitelé národní sítě, tak zástupci odpovědných institucí. Například minulý týden jsem se účastnil národního setkání v Polsku.
Váš mandát v EHSV končí až za několik let, co máte v plánu v EHSV dále prosazovat?
Osobně mám zájem využít evropské téma roku 2013 – Aktivní občanství – k podpoře principu partnerství mezi sektory a podpoře všech prvků participativní demokracie v praxi veřejné služby v EU. Rád bych ale i prostřednictvím Venkovských novin Vašim čtenářům nabídl možnost aktivní spolupráce na tématech, která je zajímají. Sekce NAT, které jsem členem, má náplň Životní prostředí, zemědělství a rozvoj venkova.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS