MAS Moštěnka přijala v 7. výzvě 20 žádostí za 11,4 milionu korun

3. února 2012

Marie Tesařová

Foto k článku MAS Moštěnka přijala v 7. výzvě 20 žádostí za 11,4 milionu korun

Místní akční skupina - Partnerství Moštěnka, o.s. přijala ve dnech od 31. 1. do 2. 2. 2012 ve své 7. výzvě programu Leader 2007-2013 (v rámci 15. kola Programu rozvoje venkova) celkem 20 žádostí o dotaci. Jednotlivé projekty projdou kontrolou formálních náležitostí a administrativní kontrolou na MAS. Programový výbor posoudí projekty a dne 16. 2. 2012 provede kontrolu přijatelnosti na MAS.

Předkladatelé projektů (žadatelé), členové MAS i široká veřejnost jsou zváni na veřejné slyšení, kde budou jednotlivé projekty představeny za přítomnosti Výběrové komise, která bude klást doplňující otázky. Veřejné slyšení se koná ve čtvrtek 23. února 2012 od 08:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kostelci u Holešova. Projekty budou představeny postupně dle programu veřejného slyšení podle čísla své registrace. Každý projekt bude mít k dispozici cca 5 minut na vlastní prezentaci, poté bude prostor pro dotazy Výběrové komise. K dispozici bude notebook a dataprojektor, žadatelům se doporučuje vzít si s sebou např. fotodokumentaci nebo další materiály, které by mohly podpořit obhajobu projektu. Poté bude zasedat výběrová komise. Výsledky 7. výzvy budou oznámeny 24. února 2012 po jednání programového výboru.

V rámci 7. výzvy bude rozděleno celkem 8.580.727 Kč, tj. 80% alokace roku 2012. Součet požadované dotace všech přijatých projektů je 11.360.547 Kč.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS