Program obnovy venkova Vysočiny 2012

2. února 2012

Jan Nechvátal

Foto k článku Program obnovy venkova Vysočiny 2012

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém úterním zasedání odsouhlasilo nové zásady pro poskytování účelových dotací v rámci Programu obnovy venkova Vysočiny pro rok 2012. „Stejně jako v předešlém roce obdrží dotaci každá z obcí do patnácti set obyvatel, která splní stanovené podmínky. Jestliže dojde ke zvýšení celkové částky v žádostech o podporu nad stanovenou výši alokovaných prostředků, tak se může poskytnutá dotace snížit, ne však pod garantovaných 104 tisíc korun,“ uvedl Martin Hyský, radní Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje. Nejvyšší možnou výši dotací pro jednoho žadatele stanovili krajští zastupitelé na 140 tisíc korun.

Od roku 2004, kdy Program obnovy venkova Vysočiny administruje krajský úřad rozdělil kraj přes pět set milionů korun. Za rok 2011 byly uznány žádosti celkem 640 obcí. Kraj Vysočina tak rozdělí do obecních rozpočtů šedesát devět milionů korun. V žádostech se nejčastěji objevily opravy budov, kulturních zařízeních či rekonstrukce obecních komunikací. Pro dotace v roce 2012 přijali zastupitelé Kraje Vysočina nové podmínky pro žádání finančních prostředků. Veškeré informace jsou vyvěšeny na krajských internetových stránkách www.kr-vysocina.cz. „Základní podmínky zůstávají stejné jako v roce 2011. Například podmínky minimálního spolufinancování obcí do tři sta obyvatel jsou čtyřicet procent a u obcí do tří set obyvatel je to procent padesát. Ale došlo k omezení možnosti nákupu některých položek, žadatelé nebudou moci pořizovat v rámci programu například informativní měřiče rychlosti,“ uzavřel radní Martin Hyský.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS