Archiv článků

Ministr Miroslav Toman jmenoval nového ředitele Národního zemědělského muzea

15. června 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Vedení Národního zemědělského muzea v Praze se dnes ujal Zdeněk Novák. Do funkce generálního ředitele ho na základě výsledku výběrového řízení jmenoval ministr zemědělství Miroslav Toman. K 14. červnu zrušil pověření Jiřího Houdka řízením muzea.

Ministři Toman a Mičovský se shodli, že je nutné podporovat menší zemědělce a v oblasti používání pesticidů vycházet ze skutečného stavu v každé zemi

12. června 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Budoucí podoba Společné zemědělské politiky v souvislosti se zveřejněnou strategií Evropské komise „Od zemědělce ke spotřebiteli“ a k biodiverzitě byla hlavním tématem prvního jednání ministra zemědělství Miroslava Tomana s jeho novým slovenským protějškem Jánem Mičovským. Na dnešním setkání v Židlochovicích se věnovali i budoucí spolupráci resortů, suchu, kůrovcové kalamitě, soběstačnosti, dvojí kvalitě potravin a situaci kolem koronavirové pandemie.

Ministr zemědělství: Vláda dnes uvolnila miliardu korun, kterou použijeme na zahájení důležitých akcí ke snížení dopadů sucha a povodní

9. června 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Vláda dnes schválila návrh ministra zemědělství Miroslava Tomana na zabezpečení dodatečných peněz pro potřeby financování vodního hospodářství pro rok 2020 v gesci Ministerstva zemědělství (MZe). Účelem uvolněné vládní rezervy ve výši 1 miliardy korun je snížení negativních dopadů klimatických změn.

Ministerstvo zemědělství podpoří technologie, které pomohou omezit znečištění vod dusičnany

8. června 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Na zabezpečení výdajů na opatření nitrátové směrnice bude potřeba 752 milionů korun. Uvádí to Strategie financování směrnice o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátová směrnice), kterou dnes schválila vláda. Uvedený odhad zahrnuje náklady spojené s údržbou a obnovou skladovacích prostor ve výši 229 milionů korun a nově vzniklé náklady na vybudování nových skladovacích kapacit nutných k dodržení požadavku nitrátové směrnice ve výši 523 milionů korun.

Ministr zemědělství: Česká republika jde ve snižování používaných pesticidů příkladem, není možné stanovit plošné cíle pro všechny stejně

8. června 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Zemědělským aspektům Zelené dohody pro Evropu, Strategii od zemědělce ke spotřebiteli a Strategii k biodiverzitě se věnovala dnešní videokonference ministrů zemědělství a rybářství Evropské unie. Podle ministra zemědělství Miroslava Tomana si témata udržení konkurenceschopnosti, zajištění potravinové soběstačnosti a posílení pozice zemědělců v potravinovém řetězci zaslouží naši pozornost a strategie Farm to fork k nim může významně přispět. Musí ale respektovat výchozí situaci v jednotlivých členských státech.

PGRLF spouští nový program podpory PROVOZ 2020

5. června 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. otevírá nový program PROVOZ 2020 – snížení jistiny úvěru. Příjem žádostí bude spuštěn 15. června 2020 v 9.00 hodin.

Světový den bezpečnosti potravin

5. června 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – K dalšímu zvýšení bezpečnosti potravin a omezení světového nárůstu nemocí z potravin vyzývá druhý ročník Světového dne bezpečnosti potravin (World Food Safety Day – WFSD), který se slaví 7. června. Jeho letošním tématem je Bezpečnost potravin – záležitost každého z nás (Food safety, everyone´s business).

Vláda ČR schválila pravidla nového programu poskytování podpory PGRLF Provoz 2020 snížení jistiny úvěru

27. května 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. připravilo zcela nový program Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru, jehož pravidla pro poskytování podpor byla dnešním dnem schválena vládou ČR.

Podporu potravinovým bankám jsme letos zvýšili o téměř 12 milionů na 75 milionů korun

18. května 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Téměř 75 miliony korun podpoří Ministerstvo zemědělství (MZe) v letošním roce potravinové banky. Dotační program, jehož původní částku 63 milionů navýšilo MZe o 11,7 milionu korun, půjde na pomoc jejich činnosti. Ročně potravinové banky zachrání zhruba 5 tisíc tun potravin.

47. ročník agrosalonu Země živitelka se posouvá na příští rok

12. května 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Po zvážení všech okolností, které nastaly v souvislosti s pandemií COVID-19, a v zájmu ochrany zdraví všech návštěvníků, vystavovatelů i zaměstnanců, se Výstaviště České Budějovice a.s. rozhodlo po dohodě s Ministerstvem zemědělství a svým jediným akcionářem PGRLF, a.s., odložit letošní 47. ročník mezinárodního agrosalonu Země živitelka. Veletrh se, včetně hlavních témat, zaměření i programu, uskuteční ve dnech 26. – 31. srpna 2021.

Současné vodní zdroje v budoucnu nepostačí, je nutné rozšířit seznam území pro možné stavby vodních nádrží

11. května 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Tři desítky nových lokalit, přesně 31, které chce zařadit do Generelu území chráněných pro akumulaci povrchových vod, dnes představilo Ministerstvo zemědělství (MZe). Jde o jedno z řady opatření, které Ministerstvo přijímá, aby zmírnilo projevy sucha související se změnou klimatu. Kromě přípravy velkých vodohospodářských staveb včetně nových přehrad je to mimo jiné obnova a stavba rybníků, obnova lesů, mokřadů, remízků nebo rozdělení krajiny například omezením maximální velikosti polí.

Na registraci do soutěže Náš evropský projekt zbývají obcím poslední dva týdny

6. května 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Vítězové si rozdělí 150 tisíc Kč na uspořádání obecních slavností

Na Sázavě jsou na vodáky připraveni. Stačí objednat lodě a zabořit pádla do vln

5. května 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku kraj blanickych rytiru

Jak jsou vodácké půjčovny a kempy připravené na novou sezonu? A jak zasáhla podnikání na řece Sázavě pandemie koronaviru? Ptali jsme se Martiny Vyšatové z Půjčovny lodí Samba, která provozuje loděnice na Sázavě od Ledče po Pikovice.

Trh s biopotravinami v roce 2018 dynamicky rostl

28. dubna 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Zájem o biopotraviny roste. Jejich celková spotřeba, včetně dovozu, byla v roce 2018 v České republice 4,43 miliardy korun. To je v porovnání s rokem 2017 nárůst o 33 procent. Celkový obrat s biopotravinami českých subjektů včetně vývozu dosáhl v roce 2018 přibližně 7,02 miliardy korun. Vývoz biopotravin vzrostl na zhruba 2,59 miliardy korun. Vyplývá to z údajů Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI).

Turistická informační centra se opět otevírají veřejnosti

27. dubna 2020

Michael Jettmar

Logo: k článku kraj blanickych rytiru

Od pondělí 27. dubna 2020 je možné po 6 týdnech pauzy znovu otevřít provozovny turistických informačních center. Otevřelo se také Turistické informační centrum ve Voticích. Podblanické informační centrum ve Vlašimi se otevřelo v pondělí 4. června.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS