Archiv článků

Pomohou nové turistické destinace cestovnímu ruchu?

4. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Dotace mohou být dobrým sluhou, ale špatným pánem. Příkladem je cestovní ruch. Jeho propagace byla dlouhá léta na okraji zájmu evropských i národních dotačních titulů. Mělo by se to ale změnit. Společnosti, které budou chtít na národní finanční zdroje dosáhnout, však budou muset nově mít certifikaci Organizace destinačního managementu turistické oblasti, kterou uděluje národní destinační agentura CzechTourism. Získání certifikátu je podmíněno splněním základních kritérií pro danou kategorii oblasti, která stanovují minimální hranice pro potenciál cestovního ruchu, velikost oblasti a rozvojové možnosti, stejně jako nutné podmínky pro řízení cestovního ruchu. Vidina balíku peněz, které by do cestovního ruchu měly hypoteticky přitéct, je důvodem vzniku nových turistických destinací, které často boří roky dobře fungující spojení. Výjimkou není ani Středočeském kraji.

Hlavní zemědělský program začíná od zemědělců a potravinářů přijímat žádosti o podporu. Více šancí budou mít například ti, kteří pečují o suchá území

3. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství spustilo 6. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova (PRV) a 12. výzvu v Operačním programu Rybářství. Zemědělci a potravináři můžou na zlepšení podnikání a posílení konkurenceschopnosti získat z národních i evropských zdrojů víc než 1,6 miliardy korun. Pro rybáře je připraveno 185 milionů korun.

Dobrovolní hasiči ve Stříbrné Skalici mají novou zbrojnici za šest milionů korun

3. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Kvalitní zázemí pro techniku i členy sboru poskytne nová hasičská zbrojnice ve Stříbrné Skalici. Obec ji vybudovala nákladem 5,898 milionu korun, z nichž čtyři miliony pokryla pomocí dotace Středočeského kraje a Ministerstva vnitra a zbylých 1,828 milionu korun zaplatila ze svých zdrojů. Na novou zbrojnici hasiči čekali 26 let.

Odpadků na březích řeky Sázavy je rok od roku méně

2. dubna 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Citelný pokles odpadků letos zaznamenali dobrovolníci v rámci 13. ročníku projektu Čistá řeka Sázava, který se uskutečnil od 6. do 8. dubna. Na 90kilometrovém úseku mezi Kácovem a Pikovicemi, kde tradiční jarní úklid organizuje pod heslem „Drž rytmus s řekou Sázavou“ společnost Posázaví o.p.s., téměř 800 dobrovolníků sesbíralo během tří dnů podle předběžných součtů 16 tun odpadků, to bylo o tři tuny méně než loni.

MŽP podpoří žadatele z programu LIFE. 53 milionů korun půjde na přípravu a spolufinancování projektů

30. března 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

MŽP podpoří žadatele z programu LIFE. 53 milionů korun půjde na přípravu a spolufinancování projektů
Ministerstvo životního prostředí dnes vyhlásilo národní výzvu k podávání žádostí o spolufinancování pro tzv. tradiční projekty předkládané v rámci podprogramu Životní prostředí a podprogramu Klima programu LIFE. Žádat je možné také o finanční podporu na přípravu projektové dokumentace.

Rybáři budou mít na lov více času

30. března 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Ministerstvo zemědělství novelizovanou prováděcí vyhláškou k zákonu o rybářství upravilo a sjednotilo denní doby lovu v mimopstruhových rybářských revírech.

NA PEČOVATELSKÉ BYTY A BEZBARIÉROVÉ DOMY MMR POSKYTNE 322 MILIONŮ KORUN

29. března 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Více než 400 nových pečovatelských bytů a bytů v komunitním domě seniorů vznikne díky dotacím Ministerstva pro místní rozvoj, které na ně uvolnilo 244 milionů korun. Dalších 78 milionů poputuje na výstavbu výtahů a bezbariérových přístupů bytových domů. Celkově tak bylo mezi žadatele rozděleno 322 milionů korun.

Na Jarní škole se opět sdílela dobrá praxe mezi Zdravými městy

29. března 2018

Michael Jettmar

První jarní den, 21. 3. 2018, otevřel v Dačicích i jarní Školu Zdravých měst - již tradiční setkání zástupců měst, obcí a regionů i spolupracujících organizací z celé ČR. V Dačicích se sešlo více než 130 účastníků. Mezi hlavní témata úvodního semináře patřily finanční zdroje, kvalita úřadů, udržitelný rozvoj, kultura čistá mobilita, sociální bydlení, bezpečnost mladistvých na webu, péče o nejmladší děti, GDPR apod.

MAS Posázaví podpoří z Programu rozvoje venkova háj v Týnci a Farmu Heroutice

28. března 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Místní akční skupina (MAS) Posázaví podpoří dotací z Programu rozvoje venkova vznik Karkulčina háje v Týnci nad Sázavou a rozšíření Farmy Heroutice. Rozhodla o tom dnes Výběrová komise. Do první výzvy k předkládání žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova (PRV) byly původně přihlášeny tři projekty, jeden žadatel svou žádost stáhl. Z PRV by do roku 2020 mělo do Posázaví „přitéct“ dohromady 57 milionů korun. V první výzvě bylo pro Fichi (oblasti podpory) Agroturistika alokováno 10,427 milionu korun, ve Fichi Lesy, voda, rekreace bylo k dispozici 8,230 milionu korun a pro Fichi Podpora místních výrobců se počítalo s 8,778 milionu korun.

Regionální muzeum v Jílovém otevře novou expozici a obnovenou naučnou stezku

28. března 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Historii města Jílového u Prahy a jeho okolí od pozdního středověku do nedávné minulosti představí nová stálá expozice nazvaná Jílové v odlesku zlata, kterou v neděli 8. dubna slavnostně otevře zdejší Regionální muzeum. O den dříve, v sobotu 7. dubna, muzeum otevře znovuobnovenou naučnou stezku Jílovské zlaté doly.

INISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ROZDĚLÍ MEZI NEZISKOVÉ ORGANIZACE TÉMĚŘ 30 MILIONŮ KORUN

27. března 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Podpora a ochrana veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, metodická podpora poradenství v oblasti bydlení a udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí. Přesně do těchto oblastí putuje neziskovým organizacím téměř 30 milionů korun z Ministerstva pro místní rozvoj.
„Podpora nestátních neziskových organizací je velmi důležitá a je součástí rozvoje společenského a ekonomického života v naší zemi. Tyto organizace svojí činností přispívají k cílům našeho ministerstva, a proto je potřeba jim pomáhat s financováním těch významných aktivit, na které jinak těžko hledají peníze,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Ministerstvo zemědělství rozhodlo navýšit podporu zemědělského pojištění, jde o první krok v přípravě na Fond těžko pojistitelných rizik

27. března 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Podpora na komerční pojištění zemědělských plodin a zvířat prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) se od příštího roku rozšíří na všechny typy zemědělských podniků bez ohledu na jejich velikost. Jde o první krok ke spuštění samostatného Fondu těžko pojistitelných rizik (FTPR).

Primátoři statutárních měst přijali společnou pozici k budoucnosti integrovaných nástrojů

26. března 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Primátoři šestadvaceti statutárních měst České republiky ve středu 21. března 2018 v Pardubicích jednomyslně odsouhlasili společné požadavky na podobu budoucího programového období Evropské unie (EU) ze strany největších měst. Výstupem představ je tzv. Poziční dokument statutárních měst České republiky k podobě integrovaných urbánních nástrojů po roce 2020, který obsahuje sedm zásadních principů pro uplatnění integrovaných urbánních nástrojů.

Ministr zemědělství: Veterinární kontroly před Velikonocemi zesílily, zaměřují se především na vejce z dovozu

26. března 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Inspektoři Státní veterinární správy (SVS) se před Velikonocemi více zaměřují na dovozy vajec a dalších živočišných produktů. Zesílené kontroly začaly už 14. března a potrvají do konce měsíce. Výsledky poté zveřejní SVS.

Fórum cestovního ruchu představilo novinky turistické sezóny v Posázaví

23. března 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

O pestrém výběru zážitků na vodě i železnici, o historických památkách nebo nabídce služeb v regionu se hovořilo na Fóru cestovního ruchu, které pořádala společnost Posázaví o.p.s. v Huti František na Benešovsku. Podělit se o zkušenosti, novinky i záměry přijela třicítka zástupců regionálních informačních center i obcí, správců památek a podnikatelů v cestovním ruchu.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS