Archiv článků

MMR pořádá další konzultační den k bytové problematice

24. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

V jednacím sále Akademie veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj, Pařížská ul. č. 4, Praha 1, se uskuteční v úterý 2. října 2018 od 10.00 hodin pravidelný Konzultační den Ministerstva pro místní rozvoj k bytové problematice. Předpokládaná doba trvání je do 12.00 hodin.

Nová zelená úsporám plná revolučních novinek

24. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Nová zelená úsporám plná revolučních novinek – nabídne dotace na zateplení svépomocí, výměnu kamen i kompletní vyřízení přes internet
Doslova revoluční nabídku přichystalo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR majitelům a stavitelům rodinných domů. Od 15. října mohou získat dotace z programu Nová zelená úsporám také na úsporné rekonstrukce domů realizované svépomocí, venkovní stínicí techniku, stavbu domu v nízkoenergetickém standardu nebo výměnu starých kamen bez nutnosti zateplení. Balíček podzimních novinek přinese ještě více podporovaných opatření, pro větší okruh žadatelů i jednodušší cestu k získání dotace.

IROP hlásí velký zájem o výzvy na sociální bydlení

18. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), včera ukončilo příjem žádostí ve výzvách na sociální bydlení II., jejichž celková alokace činila rovné dvě miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). V žádostech je požadavek na celkovou sumu přesahující 3,4 miliardy korun.

Ministerstvo zemědělství výrazně omezí používání glyfosátu, od ledna zakáže jeho plošnou aplikaci

18. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Od 1. ledna 2019 nebudou moci zemědělci používat přípravky s obsahem glyfosátu pro tzv. desikaci, tedy urychlení dozrávání některých plodin či zvýšení podílu sušiny porostu před sklizní, omezí se rovněž plošné používání glyfosátu. Změnu pravidel použití podepsal minulý týden ministr zemědělství Miroslav Toman.

Jan Sixta je novým státním tajemníkem na Ministerstvu zemědělství

17. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Státním tajemníkem na Ministerstvu zemědělství (MZe) je od 15. září Jan Sixta. Dosud působil jako státní tajemník na Ministerstvu financí (MF), a to od roku 2015.

Dopis spolků

17. září 2018

Michael Jettmar

polek ZŽP Jenišov zasílal i dopis primátorovi Ing. Kulhánkovi( viz níže), který netuší, co by proti těžbě a pro zdraví občanů a jejich dětí mohl udělat. Proto dodnes nic neudělal... vlastně udělal - byl přesunutý on- line měřič nečistot od Becherovky v centru K. Varů, kde byly stále překračovány hodnoty polétavého prachu ( tyto hodnoty by se citelně ještě zvedly), do čistých Drahovic. Zaslali jsme ministru ŽP Mgr. Brabcovi otevřený dopis, který je součástí přílohy. Čekáme na pomoc, protože toto není problém jenom Jenišova, ale látky PM 10, PM 5, PM 2 a PM 1 způsobují astma a rakovinu. Tyto budou přes Jenišov západními větry přenášeny přímo do Karlových Varů a okolí. Zhlédněte níže video, jak se těží ,,nejmodernější technikou" v Božíčanech a jak bude vypadat prostor 1 kilometr od katastrálního území Karlových Varů, tj. 4,5 kilometru od centra Karlových Varů, ale bude podstatně větší. Jak zde chcete udržet mladé lidi, kteří vidí tu bezmoc a nezájem úřadů. Udržíte je firmou s pár desítkami zaměstnanců a obrovským vlivem v K. Varech, na BÚ v Sokolově, na MŽP Chomutov a na ministerstvech MPO a MŽP?
Žijeme zde všichni, je to problém nás všech, ale hlavně vrcholných politiků v Poslanecké sněmovně. TI by měli odpovědné politiky interpelovat, celou nesmyslnou anabázi v Jenišově zastavit. Není argumentem, že už nemůžou nic dělat. Schválili neoprávněně těžbu, musí ji zase zastavit a po převedení v obci v ÚP na prostor k těžbě řádně otevřít řízení. Dále změnit platný Horní zákon z dob komunismu, kdy se nepředpokládalo soukromé vlastnictví a stále je mantrou. Je smutné, že pár lidí ví více, než obrovské množství úředníků a osob povolaných.
Spolky ZŽP Jenišov z. s. a ZŽP Mírová z. s.

MAS Posázaví rozděluje první dotace z OP Zaměstnanost a IROP

13. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Výběrová komise Místní akční skupiny (MAS) Posázaví vybrala první projekty k finanční podpoře z Operačního programu Zaměstnanost (OP Z) a Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). V případě OP Z, kde bylo alokováno 8,7 milionu Kč, doporučila dotaci pro projekty zaměřené na koordinaci sociální práce v mikroregionech CHOPOS a Voticko. V první výzvě IROP s alokací 27,9 milionu Kč doporučila podpořit všech sedm přihlášených projektů předškolních a školských zařízení, i když jejich celkové požadované náklady alokovanou částku přesahují – Výběrová komise navrhne Výkonnému výboru tuto částku navýšit.

SMS ČR vyhlásilo celostátní sbírku na pomoc zadlužené obci Prameny

12. září 2018

Michael Jettmar

Naše sdružení spustilo celostátní solidární sbírku na pomoc obci Prameny. Cílem je řešit těžkosti vzniklé nezdarem investičního projektu. Obec dluh přes deset let splácí, byť bez šance zvládnout jej celý.

Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb

12. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Směrnice Ministerstva financí o postupu obcí a krajů při financování voleb
Ministerstvo financí připravilo v dohodě s Ministerstvem vnitra směrnici č. j. MF-6 629/2018/1203, kterou se mění směrnice č. j. MF – 62 970/2013/12 – 1204, o postupu obcí a krajů při financování voleb. Směrnice č. j. MF – 6 629/2018/1203 nabyla účinnosti zveřejněním ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí, částce 5/2018, dne 10. září 2018.

MMR díky IROP poskytne vzdělávacím institucím přes 450 milionů korun

11. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj, které spravuje Integrovaný regionální operační program (IROP), vyhlásilo výzvu na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání sloužící k začlenění jeho žáků do hlavního vzdělávacího proudu. Pro žadatele je z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) připraveno celkem 456 milionů korun.

Ministr Toman po jednání s eurokomisařem Hoganem: Požaduji silný rozpočet a zohlednění národních specifik

10. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Udržení plánovaného rozpočtu Společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020 na úrovni současného programového období, výrazné zjednodušení administrativy pro zemědělce a zohlednění odlišnosti jednotlivých členských států. To jsou témata, o kterých dnes ministr zemědělství Miroslav Toman v Bruselu diskutoval s komisařem pro zemědělství a rozvoj venkova Philem Hoganem.

Klára Dostálová jednala s komisařkou pro regionální politiku

6. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová se dnes v Praze setkala s komisařskou Corinou Crețu, která má v rámci Evropské komise na starost rozvoj regionů a související politiku soudržnosti. Hlavními tématy jednání byl aktuální vývoj čerpání EU dotací a příprava programového období 2021-2027.

Ministr Toman: Situaci s kůrovcem na Vysočině nepodceňujeme, chceme využít veškeré možnosti k jejímu zvládnutí

6. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Kalamitní situaci s kůrovcem na Vysočině považuje ministr zemědělství Miroslav Toman za vážnou. Uvedl to dnes v Jihlavě při jednání s hejtmanem Vysočiny Jiřím Běhounkem a zástupci lesního sektoru. Ministerstvo zemědělství (MZe) podle Miroslava Tomana k situaci přistupuje s plnou vážností a realizuje řadu kroků, které ji pomohou zvládnout.

Klára Dostálová jednala s ministry o současném čerpání i budoucnosti fondů EU

5. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová na včerejším jednání Vlády ČR představila současný stav čerpání z Evropských strukturálních a investičních fondů. Následně ministři s premiérem projednali a schválili pozici ČR k návrhům legislativy pro tyto fondy na období 2021-2027.

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II nabízí programy pro žáky i pedagogy

5. září 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

Exkurze, besedy, přednášky a semináře pro žáky i pedagogy nabízí Místní akční plán rozvoje vzdělávání II (MAP), který pro školy z území Obce s rozšířenou působností (ORP) Benešov realizuje společnost Posázaví o.p.s. Projekt s náklady kolem 12 milionů korun získal podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Přihlásilo se do něj 42 mateřských, základních a základních uměleckých škol. Realizovat se bude v následujících čtyřech letech.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS