Archiv článků

Na Ministerstvu zemědělství se dnes poprvé sešla pracovní skupina k omezení drezury v cirkusech

8. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Pracovní skupina, která má připravit podmínky omezení drezury zvířat v cirkusech, se dnes poprvé sešla na Ministerstvu zemědělství. Diskutovala zejména o variantách a rozsahu plánovaného omezení drezury.

Nejlepší mladé víno je to se syslí známkou

8. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Nejlepší mladé víno je to se syslí známkou! Svatý Martin přiveze i „syslí“ víno z nové vinařské obce
Známkou Sysli na vinici se pyšní další moravská vinařská obec. Tentokrát je to obec Miroslav v Jihomoravském kraji, kde se syslům dlouho dařilo na sportovním letišti. Vinaři AGRODRUŽSTVA Miroslav, kteří vyrábí víno pod značkou VÍNO PERK, vytváří vhodné podmínky, díky kterým se sysli začali šířit i do okolních vinic a sadů, které obklopují obec. Vzhledem k tomu, že vinice splňují podmínky hospodaření přátelského k syslům, získalo vinařství pro svá vína v tomto roce zlatou známku „Sysli na vinici“. Nákupem takto oceněného vína mohou lidé podpořit vinaře, kteří vytvářejí kriticky ohroženým syslům dobré životní prostředí.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond vede Vladimír Eck

7. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Novým předsedou představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu, a.s. (PGRLF) se stal Vladimír Eck. Dnes o tom rozhodlo představenstvo PGRLF. Dosavadnímu šéfovi fondu Zdeňku Nekulovi, který byl ve funkci od listopadu 2015, skončilo funkční období.

Reakce MŽP na článek v Deníku: Poplatek za skládkování platí firmy a obce a nerovná se tzv. poplatku za černou popelnici

3. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Reakce MŽP na článek v Deníku: Poplatek za skládkování platí firmy a obce a nerovná se tzv. poplatku za černou popelnici
Když Deník v titulku dnes zveřejněného článku uvádí, že se „Poplatek za popelnici zdraží. Někde až trojnásobně“, dopouští se notorické chyby. Poplatek za skládkování, který v dnešní době má ČR extrémně nízký, dokonce jeden z nejnižších mezi členskými státy EU, platí obce nebo firmy za tunu odpadu, který ukládají na skládku. Tzv. poplatky za odpady neboli za černé popelnice platí občané ročně obcím a jejich výši si určují obce, proto je jeho výše obec od obce mnohdy výrazně odlišná. Byť v ČR je nezbytné, aby se poplatek za skládkování odpadu postupně zvýšil, protože na jeho výši závisí míra recyklace, zvýšení poplatku za skládkování odpadu nemusí mít vůbec vliv na poplatek za "černou popelnici", pokud obec dobře třídí odpad.

Semenný rok pomůže přirozené obnově lesů. Ministerstvo zemědělství doporučuje jejich vlastníkům zakládání vlastních školek

1. listopadu 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Vlastníci lesů si mohou zakládat soukromé školky pro růst mladých stromků. Letos je mimořádně příznivá situace díky silnému semennému roku. Ministerstvo zemědělství (MZe) doporučuje, aby vlastníci využili přirozených schopností lesa pro vlastní obnovu na maximum, a zalesnili tak například plochy zasažené kůrovcovou kalamitou.

Nová působiště pro nevyužívané knihy

26. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Vysočina

Společnost FCC Česká republika, s.r.o., Kraj Vysočina, Gymnázium Jihlava a Střední průmyslová škola Jihlava společně zrealizovaly další projekt zaměřený na opětovné použití knih. Studenti, učitelé a pracovníci Gymnázia a Střední průmyslové školy v Jihlavě do přistaveného velkoobjemového kontejneru odložili na 450 kusů knih a časopisů, které dále poslouží pro čtenáře v domovech seniorů a pro veřejnost. Jedná se o pokračování pilotního projektu na opětovné použití knih, do kterého jsou zapojeny organizace zřizované krajem. Hlavním iniciátorem a organizátorem aktivit je společnost FCC Česká republika, s.r.o., zabývající se především nakládáním s odpady

Konference Raná péče podpoří rodiny dětí se specifickými potřebami

26. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Posazavi

O inkluzi v předškolním vzdělávání, včasné logopedické intervenci nebo podpoře rodin, do nichž se narodilo dítě s postižením nebo ohroženým vývojem, budou hovořit 8. listopadu 2018 v Benešově účastníci Konference Raná péče. Pro odborníky, studenty i zájemce z řad veřejnosti ji pořádá Raná péče Centra sociálních služeb (CSS) Tloskov. Akce se uskuteční v rámci 11. ročníku osvětové kampaně Týden rané péče, kterou od 5. do 11. listopadu pořádá Společnost pro ranou péči, z.s.

Jedinečný identifikátor tabákových výrobků bude vydávat Státní tiskárna cenin

25. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Od května 2019 budou tabákové výrobky označeny kódem, tzv. jedinečným identifikátorem, který umožní sledování a vyhledávání konkrétního výrobku při jeho obchodování v rámci Evropské unie. Označení umožní určit informace o datu výroby, výrobním stroji, o trase přepravy a další. Vláda dnes jmenovala vydavatelem jedinečného identifikátoru Státní tiskárnu cenin, s. p.

Výzvy MMR Infrastruktura pro předškolní vzdělávání

25. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku SMO

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu č. 87 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání II. a výzvu č. 88 Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (SVL) II.

Zjednodušování administrativy fondů EU: Ohlédnutí za 5. Kulatým stolem MMR

24. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

V prostorách Ministerstva pro místní rozvoj se dne 22. října 2018 sešlo přes 130 odborníků na čerpání dotací z fondů EU. V rámci 5. Kulatého stolu k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2020 diskutovali o možnostech zjednodušování administrativní zátěže, které čelí žadatelé a příjemci dotací z evropských fondů.

O příspěvek na rybníky měly obce enormní zájem. Ministerstvo zemědělství pro ně chce zajistit další peníze

24. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Ministerský program na rekonstrukci, odbahnění a obnovu obecních rybníků měl u obcí velký úspěch. V poslední výzvě, vyhlášené letos 27. srpna, přišlo od obcí 219 žádostí v celkové výši 668 milionů korun.

Série seminářů poradí jak správně elektronicky komunikovat v zadávacím řízení

23. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj organizuje cyklus seminářů k elektronizaci veřejných zakázek. Série 13 akcí se uskuteční v průběhu října, listopadu a prosince 2018 ve všech krajských městech. Účast na semináři je zdarma.

Odborníci nastaví pravidla pro zákaz vystupování zvířat v cirkusech

23. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Ministerstvo zemědělství (MZe) založí pracovní skupinu, která rozhodne o podmínkách chystaného zákazu pro drezuru zvířat v cirkusech. Ministerstvo nyní vyřizuje 300 stran připomínek k zákonu na ochranu zvířat proti týrání, který by měl tuto oblast řešit.

Obce v národních parcích mají další šanci investovat do svého rozvoje, MŽP je podpoří 100 miliony

22. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku MZP

Po roce vypisuje Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR další dotační výzvu v objemu 100 milionů korun na podporu obcí ležících na území národních parků. Investice pomohou zlepšit vybavenost a infrastrukturu obcí, rekonstruovat veřejné osvětlení šetrné i k životnímu prostředí a zdraví lidí. Dále zajistit rozvojové plány s důrazem na životní prostředí nebo posílit environmentální vzdělávací aktivity. Peníze je možné využít i na spolufinancování nákladnějších projektů z Operačního programu Životní prostředí. Příjem žádostí o dotace z výzvy č. 9/2018 Národního programu Životní prostředí odstartuje 3. prosince 2018.

Ministerstvo zemědělství poskytne 100 milionů korun na závlahy

22. října 2018

Michael Jettmar

Logo: k článku Mze

Tisková zpráva – Ochrana úrody při extrémním suchu i půdy před erozí, to jsou výhody závlah, s jejichž pořízením pomůže pěstitelům Ministerstvo zemědělství. Právě začalo přijímat žádosti o příspěvek na jejich vybudování, celkem má v této fázi připraveno na závlahy dotaci 100 milionů korun.

Partneři
Ministerstvo životního prostředí Centrum pro komunitní práci
Kontakty

Centrum pro komunitní práci
Venkovské noviny
Vodičkova 36
110 00 Praha 1

web: http://www.venkovskenoviny.cz
email: venkovskenoviny@cpkp.cz
tel.: 608 700 130

© Venkovské noviny Ikona RSS